Ohne Gruppierung

Mixed 4. Liga NW - alt Pool O
Pool B 2 - Pool A 1 ? - ?
Pool A 1 - Pool B 1 ? - ?
Pool B 1 - Pool A 3 ? - ?
Pool A 2 - Pool B 1 ? - ?
Pool B 2 - Pool A 2 ? - ?
Pool B 2 - Pool A 3 ? - ?

Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 9.7.2020 21:45